Archive for the ‘O.C.D’ Category

לחיים, אוצר

20 בפברואר 2009

לבן דודי הצעיר ביותר ימלאו שנתיים בתחילת אפריל. בנתיים הוא הספיק להצטרף למעגל ה-O.C.D המשפחתי ולשתות בקבוק שלם של אקמולי.

האוורד יוז התקשר

2 בספטמבר 2008

המקדונלדס של ה-O.C.D: נטילת ידיים כפייתית, התקנאות לחריצי המדרכה. בשבועות האחרונים, עם הצפיה המתהדקת ב"סרוגים", אני נוטה לשער שדקויות הדת הן גלגול מקורי ומקובל של ההפרעה. היי, שיהיה לבריאות.

דייב הטורדני בעמק הציפרמיל

19 באוגוסט 2008

דה וואי אוף דה פיוצ'ר, דה וואי אוף דה פיוצ'ר

10 באוגוסט 2008

הטורדנות הכפייתית (O.C.D) מיודדת עם אילן היוחסין שלי. אני שועבדתי להפרעה למשך שלוש שנים (וברמיזות קלילות פה ושם), אחותי נחלצת ממנה בימים אלה וההורים טוענים לשלוחות גנטיות. בכלל, כפייתיות היא המוטיב הבנאלי ביותר בבית. אבא שלח אותנו לבית הספר בברכת "תזגזגו אם יורים עליכן" והעמיק את פחדיי עד כדי המנעות מוחלטת מתופיני גומי (צבעי מאכל מסרטנים), חרדה קיצונית מסמני לייזר (לייזר מעוור) ועטיית מסכת מנתחים בכל אירוע שנחגג בזיקוקים (העשן מסרטן). קשה להתלונן, שעותיי הצה"ליות קוצצו לבדיחה בזכות אותן מחוות נוגעות ללב. לאחרונה הצטרף ממתק חדש לקהילה הטורדנית: בן דודי בן השנה וחצי. אמו מדווחת שהחמוד רוחץ ידיים אחת לרבע שעה, מתחבא במורא מלשונותיהם המטונפות של כלבים ובוכה כששעת המקלחת נדחית. כשהכל ירגע, הקב"ן יחכה.