Archive for the ‘Zack and Miri Make a Porno’ Category

חטטנות ביקורתית/ 29.11: נקמת הסת'

29 בנובמבר 2008

הערב צפיתי ב-"Zack and Miri Make a Porno". מדובר בסרט חמקמק: מוצלח כקומדיה בתחילת החורף; בינוני יחסית לקומדיה של סת' רוגן. הבדיחות לא אחידות, הדמויות לא מוצו ומידת הניואנסים לוקה בחסר. עדיין נהנתי, אך אצטט כדי לאזן את החסך בדיאלוגי סופרבאד:

(שולחן בגיל הממוצע של 50+: "היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למשה").

"זה משה המקורי, את יודעת"
-"כן, עוד מעט המלצרית תגיע עם עוגה בצורת הר סיני או עוגה בזיגוג גחלים"
"או עוגה בצורת ארץ ישראל, אבל הוא לא יוכל לאכול ממנה".